Novosti

19.05.2022 Vrijednost neto imovine po dionici 30.04.2022.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 30.04.2022.

29.04.2022 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

29.04.2022 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

20.04.2022 Vrijednost neto imovine po dionici 31.03.2022.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 31.03.2022.

18.03.2022 Vrijednost neto imovine po dionici 28.02.2022.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 28.02.2022.

03.03.2022 SZAIF d.d. - Obavijest o vlastitim dionicama

  Vezani dokumenti
SZAIF d.d. - Obavijest o vlastitim dionicama

16.02.2022 Vrijednost neto imovine po dionici 31.01.2022.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 31.01.2022.

20.01.2022 Vrijednost neto imovine po dionici 31.12.2021.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 31.12.2021.

30.12.2021 Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

30.12.2021 Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

20.12.2021 Vrijednost neto imovine po dionici 30.11.2021.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 30.11.2021.

30.11.2021 Pravila SZAIF d.d. - važeća od 01.12.2021.

  Vezani dokumenti
Pravila SZAIF d.d. važeća do 01.12.2021.

15.11.2021 SZAIF d.d. -Obavijest o nebitnim promjenama Pravila

  Vezani dokumenti
SZAIF d.d. -Obavijest o nebitnim promjenama Pravila

12.11.2021 Vrijednost neto imovine po dionici 31.10.2021.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 31.10.2021.

21.10.2021 Vrijednost neto imovine po dionici 30.09.2021.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici 30.09.2021.

07.10.2021 SZAIF d.d. - Obavijest o vlastitim dionicama

  Vezani dokumenti
SLPF - Obavijest o vlastitim dionicama

27.09.2021 SZAIF d.d. - Obavijest o nebitnim promjenama Pravila

  Vezani dokumenti
Obavijest o nebitnim promjenama Pravila

24.09.2021 Vrijednost neto imovine po dionici 31.08.2021.

23.09.2021 SZAIF d.d. - Obavijest o vlastitim dionicama

  Vezani dokumenti
SLPF - Obavijest o vlastitim dionicama

17.09.2021 Inspire Investments d.o.o. - Obavijest o delegiranju interne revizije

  Vezani dokumenti
Inspire Investments d.o.o. - Obavijest o delegiranju interne revizije

15.09.2021 Obavijest o promjeni adrese SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni adrese SZAIF d.d.

09.09.2021 Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

  Vezani dokumenti
Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

25.08.2021 Odluke Glavne skupštine društva SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Odluke Glavne skupštine društva SZAIF d.d.

19.08.2021 Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

  Vezani dokumenti
Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

19.08.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2021

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31072021

18.08.2021 Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

  Vezani dokumenti
SZAIF d.d. - Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

09.08.2021 Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

04.08.2021 Obavijest o zaprimljenom dopisu društva Inspire Investments d.o.o.

  Vezani dokumenti
Obavijest o zaprimljenom dopisu društva Inspire Investments d.o.o

30.07.2021 Obavijest o Rješenju HANFA-e o pripajanju društva AUCTOR INVEST d.o.o. društvu Inspire Investments d.o.o.

  Vezani dokumenti
Rješenje HANFA-e o pripajanju društva AUCTOR INVEST d.o.o. društvu Inspire Investments d.o.o.

28.07.2021 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

19.07.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210630

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210630

14.07.2021 Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

14.07.2021 Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d

  Vezani dokumenti
Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d

17.06.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210531

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210531

18.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR_18052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR_18052021

18.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_LIPA-PROMET_18052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_LIPA-PROMET_18052021

18.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s._18052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s._18052021

18.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_ENERGIA NATURALIS_18052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_ENERGIA NATURALIS_18052021

18.05.2021 Obavijest o vrijednostI neto imovine po dionici na dan 30.04.2021

  Vezani dokumenti
Obavijest o vrijednostI neto imovine po dionici na dan 20210430

13.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s._13052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s._13052021

13.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_LIPA-PROMET_13052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_LIPA-PROMET_13052021

13.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_SQ CAPITAL i Pozitivna Asimetrija

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_SQ CAPITAL i Pozitivna Asimetrija

13.05.2021 Odluke Glavne skupštine SZAIF d.d.od 13.05.2021

  Vezani dokumenti
Odluke Glavne skupštine SZAIF d.d._13052021

12.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Inspire Investments

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Inspire Investments_12052021

11.05.2021 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s.

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s.

30.04.2021 Obavijest o vlastitim dionicama

  Vezani dokumenti
Obavijest o vlastitim dionicama na 30.04.2021.

30.04.2021 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

30.04.2021 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

30.04.2021 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-UCITS

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-UCITS

30.04.2021 Izvješća Društva o adekvatnosti kapitala za 2020.

  Vezani dokumenti
Izvješća Društva o adekvatnosti kapitala za 2020.

30.04.2021 Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2020. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2020. godinu

20.04.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31032021

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210331

29.03.2021 Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

29.03.2021 Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d.

25.03.2021 Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

  Vezani dokumenti
Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

23.03.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2021

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2021

10.03.2021 Izjava društva AUCTOR INVEST d.o.o. vezano uz Uredbu EU 2019/2088 (SFDR Uredba)

  Vezani dokumenti
Izjava društva AUCTOR INVEST d.o.o. vezano uz Uredbu EU 2019/2088 (SFDR Uredba)

10.03.2021 Obavijest o nebitnim izmjenama Pravila SZAIF_SFDR Uredba

  Vezani dokumenti
Obavijest o nebitnim izmjenama Pravila SZAIF_SFDR Uredba

25.02.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210131

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20210131

25.02.2021 Obavijest o sporu_25052021

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu_25052021

02.02.2021 Obavijest o pripajanju fonda Auctor Plus

  Vezani dokumenti
Obavijest o pripajanju fonda Auctor Plus

28.01.2021 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31122020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31122020

26.01.2021 Izvješće o preuzimanju SZAIF_26.01.2021

  Vezani dokumenti
Izvješće o preuzimanju SZAIF_26.01.2021

04.01.2021 Odluka o smanjenju naknade za upravljanje

  Vezani dokumenti
Odluka o smanjenju naknade za upravljanje

29.12.2020 Obavijest o izmjenama i dopunama Pravila SZAIF_29122020

  Vezani dokumenti
Obavijest o izmjenama i dopunama Pravila SZAIF_29122020

24.12.2020 Obavijest o pripajanju Auctor Plus i Generali Plus

  Vezani dokumenti
Obavijest o pripajanju Auctor Plus i Generali Plus

23.12.2020 Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje

  Vezani dokumenti
Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje

22.12.2020 Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru SZAIF d.d od 22.12.2020.

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru SZAIF d.d._22122020

18.12.2020 Odluke Glavne skupštine SZAIF d.d. od 18.12.2020.

  Vezani dokumenti
Odluke Glavne skupštine društva SZAIF d.d. od 18.12.2020.

17.12.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2020

14.12.2020 Ponuda za preuzimanje

  Vezani dokumenti
Ponuda za preuzimanje SZAIF d.d. i Rješenje Hanfe

08.12.2020 Obavijest vezano uz upravu SZAIF d.d._01012021

  Vezani dokumenti
Obavijest vezano uz upravu SZAIF d.d._01012021

17.11.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2020

04.11.2020 Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d.

30.10.2020 Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora_30102020

  Vezani dokumenti
Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora_30102020

21.10.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2020

21.09.2020 Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

  Vezani dokumenti
Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

17.09.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2020

31.08.2020 Odluke Glavne skupštine 31.08.2020.

  Vezani dokumenti
Odluke Glavne skupštine

17.08.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2020

06.08.2020 AUCTOR INVEST d.o.o. polugodišnje izvješće za 2020. godinu

  Vezani dokumenti
AUCTOR INVEST d.o.o. polugodišnje izvješće za 2020. godinu

30.07.2020 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

22.07.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2020

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2020

21.07.2020 Obavijest o ostavci članova u Nadzornom odboru

  Vezani dokumenti
Obavijest o ostavci članova u Nadzornom odboru

21.07.2020 Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d.

01.07.2020 Odluka o smanjenju naknade za upravljanje

  Vezani dokumenti
Odluka o smanjenju naknade za upravljanje

16.06.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2020.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2020

13.05.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20200430

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20200430

07.05.2020 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

07.05.2020 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Auctor d.o.o.

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Auctor d.o.o.

07.05.2020 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Auctor Holding a.s.

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Auctor Holding a.s.

07.05.2020 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Fond za financiranje razgradnje NEK

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima-Fond za financiranje razgradnje NEK

04.05.2020 Obavijest društva AUCTOR INVEST d.o.o.
Od ponedjeljka, 04. svibnja 2020., svi djelatnici društva AUCTOR INVEST d.o.o. (dalje: Društvo) posluju u službenim prostorijama Društva.

30.04.2020 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-UCITS

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

30.04.2020 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

30.04.2020 Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2019. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2019. godinu

30.04.2020 Izvješća Društva o adekvatnosti kapitala za 2019. godinu i ostali izvještaji revizije

  Vezani dokumenti
Izvješća Društva o adekvatnosti kapitala za 2019. godinu i ostali izvještaji revizije

30.04.2020 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

30.04.2020 Obavijest o vlastitim dionicama

  Vezani dokumenti
Obavijest o vlastitim dionicama

30.04.2020 Auctor Plus- revidirano godišnje izvješće za 2019. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Plus- revidirano godišnje izvješće za 2019. godinu

23.04.2020 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

20.04.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20200331

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20200331

06.04.2020 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

03.04.2020 Politika pridruživanja i alokacije naloga
Politika pridruživanja i alokacije naloga

26.03.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2020.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2020.

16.03.2020 Odluka o početku rada izvan službenih prostorija Društva
Odluka o početku rada izvan službenih prostorija Društva

13.03.2020 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

12.03.2020 Objava o utjecaju COVID-19 na poslovanje Izdavatelja

  Vezani dokumenti
Objava o utjecaju COVID-19 na poslovanje Izdavatelja

02.03.2020 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

24.02.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2020.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2020.

27.01.2020 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2019. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2019

24.01.2020 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

31.12.2019 Izvješće o preuzimanju

  Vezani dokumenti
Izvješće o preuzimanju

30.12.2019 Obavijest vezano za upravu društva

  Vezani dokumenti
Obavijest vezano za upravu društva

27.12.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2019.godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2019.godine

04.12.2019 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima - Inspire Investments

04.12.2019 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima - PBZ CO

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima - PBZ CO

02.12.2019 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti

27.11.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2019

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2019

14.11.2019 Mišljenje Uprave SZAIF d.d. o ponudi za preuzimanje

  Vezani dokumenti
Mišljenje Uprave SZAIF d.d. o ponudi za preuzimanje

05.11.2019 Ponuda za preuzimanje

  Vezani dokumenti
Ponuda za preuzimanje

30.10.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2019. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2019. godine

27.09.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2019. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2019. godine

29.08.2019 Obavijest vezano za upravu društva

  Vezani dokumenti
Obavijest vezano za upravu društva

29.08.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31072019

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31072019

29.08.2019 Auctor Invest d.o.o. polugodišnje izvješće za 2019. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest d.o.o. polugodišnje izvješće za 2019. godinu

27.08.2019 Obavijest o ostavci članova u Nadzornom odboru 27082019

  Vezani dokumenti
Obavijest o ostavci članova u Nadzornom odboru 27082019

13.08.2019 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

29.07.2019 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

29.07.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20190630

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 20190630

26.07.2019 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glačkim pravima

19.07.2019 Obavijest SKDD-a o smanjenu temeljnog kapitala

  Vezani dokumenti
Obavijest SKDD-a o smanjenu temeljnog kapitala

28.06.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2019

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2019

30.05.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2019

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2019

30.05.2019 Odluke Glavne skupštine 30.05.2019

  Vezani dokumenti
Odluke Glavne skupštine 30.05.2019

29.05.2019 Obavijest o promjeni u upravi društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi društva

30.04.2019 Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2018. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2018. godinu

30.04.2019 Izvješća Društva o adekvatnosti kapitala za 2018. godinu i ostali izvještaji revizije

  Vezani dokumenti
Izvješća Društva o adekvatnosti kapitala za 2018. godinu i ostali izvještaji revizije

30.04.2019 Auctor Plus- revidirano godišnje izvješće za 2018. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Plus- revidirano godišnje izvješće za 2018. godinu

30.04.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2019-ispravak

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2019

30.04.2019 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-UCITS

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-UCITS

30.04.2019 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365-AIF

30.04.2019 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

29.04.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2019

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2019

18.04.2019 Poziv na Glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na Glavnu skupštinu

01.04.2019 Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti usko povezanoj osobi

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama izvršenih od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti - usko povezanoj osobi

28.03.2019 Vrijednst neto imovine po dionici na dan 28.02.2019

  Vezani dokumenti
Vrijednst neto imovine po dionici na dan 28.02.2019

27.02.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2019

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2019

30.01.2019 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2018.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2018.

21.01.2019 Obavijest o bitnim izmjenama prospekta i pravila Auctor Plus fonda

  Vezani dokumenti
Obavijest o bitnim izmjenama prospekta i pravila Auctor Plus fonda

04.01.2019 Obavijest o promjeni u upravi društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi društva

04.01.2019 Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u glasčkim pravima

03.01.2019 Obavijest o transakcijama rukovoditelja_usko povezanih osoba

  Vezani dokumenti
Obavijest o transakcijama rukovoditelja_usko povezanih osoba

27.12.2018 Obavijest o promjeni u upravi društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi društva

30.11.2018 Vrijednost neto imovine na dan 30.11.2018

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine na dan 30.11.2018

28.11.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2018

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2018

29.10.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2018. godine

10.10.2018 Obavijest o promjeni u upravi društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi društva

28.09.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2018. godine

31.08.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2018. godine

31.08.2018 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

31.08.2018 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

13.08.2018 Obavijest o primjeni Uredbe o novčanim fondovima

  Vezani dokumenti
Obavijest o primjeni Uredbe o novčanim fondovima

01.08.2018 Obavijest ulagateljima u Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

  Vezani dokumenti
Obavijest ulagateljima u Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

01.08.2018 Obavijest o promjeni naziva Fonda

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni naziva Fonda

30.07.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2018. godine

23.07.2018 Top 10 ulaganja SZAIF d.d. na dan 31.12.2017. godine

  Vezani dokumenti
Top 10 ulaganja SZAIF d.d. na dan 31.12.2017. godine

12.07.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2018. godine

12.07.2018 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

14.06.2018 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

30.05.2018 Poziv na glavnu skupštinu SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu SZAIF d.d.

28.05.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2018. godine

30.04.2018 Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2017. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2017. godinu

30.04.2018 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

30.04.2018 Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

  Vezani dokumenti
Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

26.04.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2018. godine

26.04.2018 Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

29.03.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2018. godine

28.02.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2018. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2018. godine

30.01.2018 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2017. godine

29.12.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2017. godine

29.11.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2017. godine

31.10.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2017. godine

31.10.2017 Odluka o smanjenju naknade za upravljanje

  Vezani dokumenti
Odluka o smanjenju naknade za upravljanje

26.09.2017 TOP 20 VP SZAIF-a na dan 31.07.2017.

  Vezani dokumenti
TOP 20 VP SZAIF-a na dan 31.07.2017.

25.09.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2017. godine

31.08.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2017. godine

31.08.2017 Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

28.07.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2017. godine

30.06.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2017. godine

31.05.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2017. godine

24.05.2017 Obavijest dioničarima- isplata smanjenja ostalih rezervi

  Vezani dokumenti
Obavijest dioničarima- isplata smanjenja ostalih rezervi

19.05.2017 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

27.04.2017 Revidirano godišnje izvješće za 2016. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Cash revizorsko 2016 (2)

25.04.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2017. godine

25.04.2017 Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

24.04.2017 Auctor Invest d.o.o. revidirano godišnje izvješće za 2016. godinu

  Vezani dokumenti
Revidirano godišnje izvješće za 2016. godinu

05.04.2017 Poziv na glavnu skupštinu SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu SZAIF d.d.

31.03.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2017. godine

28.02.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2017. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2017. godine

31.01.2017 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2016. godine

27.01.2017 Obavijest o podnesenoj ustavnoj tužbi

  Vezani dokumenti
Obavijest o podnesenoj ustavnoj tužbi

02.01.2017 Obavijest o primitku presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske

  Vezani dokumenti
Obavijest o primitku presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske

30.12.2016 Obavijest o promjeni u upravi društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi društva

27.12.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2016. godine

29.11.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2016. godine

31.10.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2016. godine

27.09.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2016. godine

12.09.2016 Top 20 VP SZAIF-a na dan 30.06.2016

  Vezani dokumenti
Top 20 VP

31.08.2016 Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

30.08.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2016. godine

29.07.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2016. godine

01.07.2016 Obavijest o provedenoj isplati rezervi SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest o provedenoj isplati rezervi SZAIF d.d.

30.06.2016 Ispravak izračuna vrijednosti neto imovine po dionici na dan 31.05.2016. godine

  Vezani dokumenti
Ispravak izračuna vrijednosti neto imovine po dionici na dan 31.05.2016. godine

30.06.2016 Financijsko izvješće Auctor Invest d.o.o.

  Vezani dokumenti
Financijsko izvješće Auctor Invest d.o.o.

27.06.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2016. godine

31.05.2016 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

23.05.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2016. godine

29.04.2016 Revidirano godišnje financijsko izvješće

  Vezani dokumenti
Revidirano godišnje financijsko izvješće

29.04.2016 Auctor Cash- revidirano godišnje financijsko izvješće 2015. godina

  Vezani dokumenti
Auctor Cash- revidirano godišnje financijsko izvješće 2015. godina

29.04.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2016. godine

29.04.2016 Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

29.04.2016 Revidirano godišnje izvješće za 2015. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest - Revidirano godišnje izvješće za 2015. godinu

21.04.2016 Poziv na glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu

05.04.2016 Obavijest o promjeni u upravi Društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi Društva

31.03.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2016. godine

16.03.2016 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

07.03.2016 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

25.02.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2016. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2016. godine

23.02.2016 Obavijest o matičnoj državi članici

  Vezani dokumenti
Obavijest o matičnoj državi članici

22.02.2016 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

26.01.2016 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2015. godine

26.01.2016 Poziv na glavnu skupštinu SZAIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu SZAIF d.d.

23.12.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2015. godine

15.12.2015 Ispravak revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg izvještaja za 2014. godinu

  Vezani dokumenti
Ispravak revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg izvještaja za 2014. godinu

30.11.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2015. godine

29.10.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2015. godine

01.10.2015 Obavijest o promjeni u upravi društva za upravljanje

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni u upravi društva za upravljanje

22.09.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2015. godine

31.08.2015 Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Izvještaj sukladno članku 223. ZAIF-a

26.08.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2015. godine

30.07.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2015. godine

15.07.2015 Obavijest dioničarima SZAIF d.d. na dan 15.07.2015

  Vezani dokumenti
Obavijest dioničarima SZAIF d.d. na dan 15.07.2015

16.06.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2015. godine

01.06.2015 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine (01.06.2015. godine)

13.05.2015 Top 20. pozicija SZAIF d.d. na dan 30.04.2015. godine

  Vezani dokumenti
Top 20. pozicija SZAIF d.d. na dan 30.04.2015. godine

11.05.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2015. godine

30.04.2015 Auctor Invest d.o.o.- revidirano godišnje izvješće za 2014. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest d.o.o.- revidirano godišnje izvješće za 2014. godinu

30.04.2015 Auctor Cash- revidirano godišnje izvješće za 2014. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Cash- revidirano godišnje izvješće za 2014. godinu

29.04.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2015. godine

21.04.2015 Poziv na glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu

12.03.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2015.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2015.

04.03.2015 Obavijest o promjeni tvrtke i predmeta poslovanja SZIF d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni tvrtke i predmeta poslovanja

02.03.2015 Obavijest temeljem članka 428. Zakona o tržištu kapitala

  Vezani dokumenti
Obavijest temeljem članka 428. Zakona o tržištu kapitala

13.02.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2015. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2015. godine

27.01.2015 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2014. godine

29.12.2014 Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

22.12.2014 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

15.12.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2014. godine

26.11.2014 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

21.11.2014 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

19.11.2014 Poziv na glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu SZIF d.d.

31.10.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2014. godine

27.10.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2014.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2014.

15.09.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2014. godine

28.08.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2014.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2014.

04.08.2014 Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja SZIF d.d.

  Vezani dokumenti
Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja SZIF d.d.

04.08.2014 Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja Auctor Cash

  Vezani dokumenti
Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja Auctor Cash

04.08.2014 Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja Auctor Invest d.o.o.

  Vezani dokumenti
Nadopuna revidiranih financijskih izvještaja Auctor Invest d.o.o.

30.07.2014 Obavijest o promjeni člana društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni člana društva

30.07.2014 Obavijest o izboru članova nadzornog odbora društva

  Vezani dokumenti
Obavijest o izboru članova nadzornog odbora društva

30.07.2014 Podaci sukladno čl.60 ZOIF-a i čl. 61. ZAIF-a

  Vezani dokumenti
Podaci

29.07.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2014. godine

21.07.2014 Popis poslova koji su delegirani na treće osobe

  Vezani dokumenti
Popis poslova koji su delegirani na treće osobe

14.07.2014 Obavijest dioničarima

  Vezani dokumenti
Obavijest dioničarima

11.06.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2014. godine

09.06.2014 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

06.06.2014 Politika upravljanja sukobom interesa

  Vezani dokumenti
Politika upravljanja sukobom interesa

21.05.2014 Obavijest dioničarima

  Vezani dokumenti
Obavijest dioničarima

20.05.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2014. godine

30.04.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2014. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2014. godine

30.04.2014 Revidirano godišnje izvješće Auctor Invest d.o.o. za 2013

  Vezani dokumenti
Revidirano godišnje izvješće Auctor Invest d.o.o. za 2013

28.04.2014 Poziv na glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu

04.04.2014 Upute za isplatu dividende

  Vezani dokumenti
Upute za isplatu dividende

14.03.2014 Top 20 pozicija SZIF d.d.na 28.02.2014.

  Vezani dokumenti
Top 20 pozicija SZIF d.d.na 28.02.2014.

12.03.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2014

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2014

17.02.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2014.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2014.

30.01.2014 Struktura ulaganja na 31.12.2013. godine

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 31.12.2013. godine

07.01.2014 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2013.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2013.

31.12.2013 Financijski izvještaj za Auctor Invest

  Vezani dokumenti
Financijski izvještaj za Auctor Invest

31.12.2013 Revidirano godišnje izvješće

  Vezani dokumenti
Revidirano godišnje izvješće

04.12.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2013

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2013

05.11.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2013.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2013.

30.10.2013 Struktura ulaganja na 30.09.2013. godine

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 30.09.2013. godine

07.10.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2013

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2013

30.09.2013 Financijski izvještaj za Auctor Invest d.o.o.

  Vezani dokumenti
Financijski izvještaj za Auctor Invest d.o.o.

19.09.2013 Ispravak revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg izvješataja za 2012. godinu

  Vezani dokumenti
Godišnji_izvještaj_1Y-revidirano,nekonsolidirano,2012.-ISPRAVAK

05.09.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2013.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2013.

02.09.2013 Politika najboljeg ishoda

  Vezani dokumenti
Politika najboljeg ishoda

02.09.2013 Politika pridruživanja i alokacije naloga

  Vezani dokumenti
Politika pridruživanja i alokacije naloga

02.09.2013 Procedure ostvarivanja prava iz financijskih instrumenata

  Vezani dokumenti
Procedure ostvarivanja prava iz financijskih instrumenata

09.08.2013 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

07.08.2013 Obavijest o promjeni postotka glasačkih prava u izdavatelju

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni postotka glasačkih prava u izdavatelju

07.08.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2013. godine

31.07.2013 Struktura ulaganja na 30.06.2013. godine

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 30.06.2013. godine

31.07.2013 Poslovno izvješće na 30.06.2013.

  Vezani dokumenti
Poslovno izvješće na 30.06.2013.

26.07.2013 Izmjene prospekta i statuta

  Vezani dokumenti
Izmjene prospekta i statuta

15.07.2013 Odluke glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine

05.07.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2013. godine

05.07.2013 Top 20 ulaganja SZIF d.d. na 30.06.2013. godine

  Vezani dokumenti
Top 20 ulaganja SZIF d.d. na 30.06.2013. godine

03.07.2013 Poziv na glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu

30.06.2013 Financijski izvještaj za Auctor Invest d.o.o.

  Vezani dokumenti
Financijski izvještaj 30.06.2013.

19.06.2013 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

05.06.2013 Poziv na glavnu skupštinu SZIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu SZIF d.d.

05.06.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2013. godine

04.06.2013 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

17.05.2013 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

03.05.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2013. godine

03.05.2013 Prijedlog za imenovanje članova nadzornog odbora

  Vezani dokumenti
Prijedlog za imenovanje članova nadzornog odbora

30.04.2013 Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu

  Vezani dokumenti
Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu

30.04.2013 Struktura ulaganja na 31.03.2013.

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 31.03.2013.

30.04.2013 Financijski izvještaj Auctor Invest d.o.o.

  Vezani dokumenti
Financijski izvještaj 31.03.2013. godine

30.04.2013 Auctor Invest - Revidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Invest - Revidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

30.04.2013 Auctor Cash revidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

  Vezani dokumenti
Auctor Cash revidirano godišnje izvješće za 2012. godinu

04.04.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2013. godine

02.04.2013 Obavijest o promjeni postotka glasačkih prava u izdavatelju

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni postotka glasačkih prava u izdavatelju

11.03.2013 Obavijest o stjecanju dionica u izdavatelju CHROMOS AGRO d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest o stjecanju dionica u izdavatelju CHROMOS AGRO d.d.

05.03.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2013. godine

06.02.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2013. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2013. godine

31.01.2013 Struktura ulaganja na 31.12.2012.

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 31.12.2012. godine

31.01.2013 Ispravak izračuna vrijednosti neto imovine po dionici

  Vezani dokumenti
Ispravak izračuna vrijednosti neto imovine po dionici

23.01.2013 Obavijest o stjecanju dionica u izdavatelju CHROMOS AGRO d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest o stjecanju dionica u izdavatelju CHROMOS AGRO d.d.

21.01.2013 Obavijest o stjecanju dionica u izdavatelju CHROMOS AGRO d.d.

  Vezani dokumenti
Obavijest o stjecanju dionica u izdavatelju CHROMOS AGRO d.d.

07.01.2013 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2012. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2012. godine

06.12.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2012. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2012. godine

08.11.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2012. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2012. godine

08.11.2012 Obavijest o prelasku praga od 15% glasačkih prava

  Vezani dokumenti
Obavijest o prelasku praga od 15% glasačkih prava

30.10.2012 Struktura ulaganja na 30.09.2012

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 30.09.2012.

17.10.2012 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

17.10.2012 Ostavke članova nadzornog odbora

  Vezani dokumenti
Ostavke članova nadzornog odbora

12.10.2012 Opoziv održavanja glavne skupštine

  Vezani dokumenti
Opoziv održavanja glavne skupštine

09.10.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2012.

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2012.

01.10.2012 Obavijest o promjeni poslovne adrese

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni poslovne adrese

21.09.2012 Poziv na glavnu skupštinu SZIF d.d.

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu SZIF d.d.

18.09.2012 Ispravak izračuna neto imovine po dionici na 31.08.2012

  Vezani dokumenti
Ispravak izračuna neto imovine po dionici na 31.08.2012

05.09.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2012

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2012.

06.08.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2012. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2012. godine

31.07.2012 Struktura ulaganja na 30.06.2012. godine

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 30.06.2012

06.07.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2012. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2012. godine

03.07.2012 Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

  Vezani dokumenti
Odluke glavne skupštine SZIF d.d.

06.06.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na 31.05.2012. godine

  Vezani dokumenti
Vrijednost neto imovine po dionici na 31.05.2012. godine

24.05.2012 Poziv na glavnu skupštinu

  Vezani dokumenti
Poziv na glavnu skupštinu

16.05.2012 Revidirano godišnje izvješće za 2011. godinu

  Vezani dokumenti
Revidirano godišnje izvješće za 2011. godinu

16.05.2012 Auctor Invest - Revizorsko izvješće za 2011

  Vezani dokumenti
Revizorsko izvješće za 2011

04.05.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2012. godine
Vrijednost neto imovine po dionici SZIF d.d. na dan 30.04.2012.godine iznosi 54,9099 kuna.

02.05.2012 Revidirano godišnje izvješće za 2011. godinu

  Vezani dokumenti
Revidirano godišnje izvješće za 2011. godinu

30.04.2012 Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011.

  Vezani dokumenti
Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011.

30.04.2012 Struktura ulaganja na 31.03.2012.

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 31.03.2012.

11.04.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na 31.03.2012. godine
Vrijednost neto imovine po dionici SZIF-a d.d. na 31.03.2012.godine iznosi 55,0411 kuna.

30.03.2012 Obavijest o sporu

  Vezani dokumenti
Obavijest o sporu

05.03.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2012. godine
Vrijednost neto imovine po dionici SZIF d.d. na 29.02.2012. godine iznosi 53,6716
kuna.

03.02.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.1.2012. godine
Vrijednost neto imovine po dionici SZIF-a d.d. na 31.01.2012. iznosi 53,6362 kuna.

31.01.2012 Struktura ulaganja na 31.12.2011. godine

  Vezani dokumenti
Struktura ulaganja na 31.12.2011. godine

26.01.2012 Obavijest o promjeni podataka društva za upravljanje

  Vezani dokumenti
Obavijest o promjeni podataka društva za upravljanje

17.01.2012 Obavijest sukladno članku 428. ZTK-a

  Vezani dokumenti
Obavijest sukladno članku 428. ZTK-a

09.01.2012 Prijava stjecanja dionica
Slavonski ZIF d.d. prijavljuje stjecanje 300.000 komada vlastitih dionica koje čine 8,96 % temeljnog kapitala.
Nakon navedenog stjecanja Slavonski ZIF d.d. posjeduje 300.000 komada vlastitih dionica koje čine 8,96 % temeljnog kapitala.

Dionice su stečene po cijeni od 27,00 HRK po komadu.

Svrha stjecanja dionica je odluka glavne skupštine od 28.12.2011. godine o stjecanju vlastitih dionica.

05.01.2012 Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2011. godine
Vrijednost neto imovine po dionici SZIF‐a d.d. na 31.12.2011. godine iznosi 50,4660 kuna.

Ažurirano: 19.5.2022. 0:00:00