Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d.

SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo, Dežmanova 5, Zagreb je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom kojim uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga upravlja društvo INSPIRE INVESTMENTS d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb.

Tvrtka i sjedište fonda

Tvrtka Fonda glasi: SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo
Skraćena tvrtka Fonda glasi: SZAIF d.d.
Sjedište Fonda: Zagreb, Dežmanova 5
Matični broj: 030064066
OIB: 06371858079
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Račun fonda: 2500009 - 1301137923
Depozitna banka: Addiko Bank d.d.

Predmet poslovanja Fonda

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, prospektom kada je primjenjivo, pravilima i statutom Fonda.

Trajanje fonda

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

Temeljni kapital fonda

Temeljni kapital Fonda iznosi 60.928.360,00 kn.

Dionice fonda

Oznaka dionice Fonda na Zagrebačkoj burzi d.d.:  SLPF-R-A
ISIN: HRSLPFRA0004
Temeljni kapital Fonda podijeljen je na: 3.046.418 dionica.
Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi: 20,00 kn.
Dionice Fonda su redovne i glase na ime.
Dionice Fonda su neograničeno prenosive.
Fond ne može izdavati povlaštene dionice i dionice s različitim pravima.
Dionice Fonda postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD d.d.
Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u SKDD d.d. u skladu s pozitivnim propisima i pravilima SKDD d.d.


Ažurirano: 8.9.2021. 15:10:44