O nama

Auctor Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2009. godine pod imenom Certus Invest d.o.o. Krajem 2011. godine društvo mijenja vlasnika, upravu i zaposlenike, te početkom 2012. godine mijenja ime u Auctor Invest d.o.o. Društvo okuplja tim stručnjaka specijaliziranih na području upravljanja imovinom, financijskih analiza, korporativnih financija, upravljanja rizikom, te financijskim računovodstvom.

U srpnju 2021. godine društvo Auctor Invest d.o.o. je pripojeno društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Zagreba, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714.

Kontakti+385 1 646 3875 i +385 1 646 3876;   www.inspire.investments

Društvo trenutno upravlja sa jednim zatvorenim alternativnim investicijskim fondom (Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.).  


Tvrtka:

AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima / AUCTOR INVEST d.o.o.           

Sjedište:

Dežmanova 5, 10 000 Zagreb

OIB:

10637066676

MBS:

080703680

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu

Datum osnivanja:

27.07.2009. godine

Temeljni kapital Društva:

1.932.500,00 kn 

Broj odobrenja za rad:

Poslovanje Društva odobreno je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/08-05/24; Ur.broj: 326-113-08-3 od 24.srpnja 2008. godine.

Osnivač/član Društva:

Inspire Investments d.o.o., Ulica Andrije Hembranga 34, Zagreb (100% vrijednosti temeljnog kapitala)

Račun Društva:

2340009-1110396147, IBAN: HR8323400091110396147 (Privredna banka d.d.) 

      Uprava društva:

Iva Galić (predsjednica Uprave)

Krešimir Kukec (zamjenik člana Uprave)

Nadzorni odbor:

Krešimir Kukec (predsjednik Nadzornog odbora) - mandat u mirovanju

Dinko Novoselec (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)

Tea Martinčić (članica Nadzornog odbora)

Popis djelatnosti za koje društvo ima izdano odobrenje za rad:

Društvo ima izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.

Društvo upravlja sa sljedećim investicijskim fondom s javnom ponudom:

1. SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo (zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom).

Delegirani poslovi:

Opis posla koji je delegiran na treću osobu                          Identitet treće osobe

Interna revizija                                                                       MARK GABRIEL CONSULTING j.d.o.o. Hećimovićeva ulica 11, Zagreb

Održavanje računalne i programske opreme                                 F-JEDAN d.o.o., Horvaćanska cesta 25, Zagreb

Računovodstveni poslovi                                                               BONITET, obrt za knjigovodstvene usluge, Slavka Batušića 4, Zagreb 

Dokumenti:

Politika najpovoljnijeg izvršenja

Politika postupanja po pritužbama

Politika pridruživanja i alokacije naloga

Procedure ostvarivanja prava iz financijskih instrumenata

Politika upravljanja sukobom interesa

Politika zaštite osobnih podataka

Politika primitaka

Pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja (2019.) 

Pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja (2019.) - XLS 

Pet najboljih investicijskih društava u smislu volumena trgovanja (2018.) 

Politika sudjelovanja

Ažurirano: 6.12.2021. 15:00:26